The Mascot (1933)

The Mascot (1933)
short filmanimation